İş Zekası ve SQL Server

Sisteminizin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyişini devam ettirebilmesi için veritabanı ve yazılım performansı oldukça büyük bir öneme sahiptir. Devbase olarak, sistemlerinizde bulunan darboğazların tespit edilmesi ve bu darboğazların giderilmesiyle performans artışının sağlanması çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sizlere raporlanmaktadır

Organizasyonların işlevselliğinin sürekliliği büyük bir öneme sahiptir. Devbase olarak veritabanı sistemlerinizde yaşanması muhtemel felaket senaryolarına uygun olacak şekilde Disaster Recovery planlarının oluşturulması ve High Availability çözümleri kapsamında yüksek erişilebilirliğin sağlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmekte ve yapılan çalışmalar detaylı olarak sizlere raporlanmaktadır.